VUOKRAUSEHDOT  • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on asiakkaan hyväksymä ja allekirjoittama.
  • Vesijetissä on voimassaoleva vuokrausvakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä vakuutus korvaa, jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.
  • Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
    Vesijetti vuokrataan ja luovutetaan kerran, 1 vesijettiä ei voi ajaa kuin 2 henkilöä, jotka lähtevät luovutushetkellä vesijetillä vesille. Rannassa ei saa vaihtaa kuskeja vuokra-ajan aikana.
  • Vesijetti luovutetaan asiakkaalle polttoainesäiliö täytenä. Luovutustilanteessa ja vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti. Vuokraaja palauttaa vesijetin polttoainesäiliö täytenä. Polttoaineena käytetään aina 98E polttoainetta. Asiakas korvaa vahingot, jos ne ovat aiheutuneet vääränlaisen polttoaineen käytöstä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana niin vuokraamo perii tankkausmaksua 3€/litra, ellei vesijetin vuokrahintaan  sisälly polttoaine, tai tankkauksesta ole sovittu erikseen.
  • Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, perimme omavastuun suuruisen summan joka on 2000€. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet. Kun traileri ja vesijetti vuokrataan mukaan asiakkaalle, perimme vuokrauksesta 2000€ pantin / vesijetti, pantti palautetaan asiakkaalle vesijetin tarkastuksen jälkeen.Vuokranantajalla on oikeus periä ennen vuokraa aina 2000€ pantti/per vesijetti, joka palautetaan asiakkaalle, kun asiakas on palauttanut vesijetin samassa kunnossa kuin se on luovutushetkellä ollut. Pantin voi maksaa käteisellä, jolloin se maksetaan takaisin heti vuokra-ajan päätyttyä, jos vesijetti palautetaan samassa kunnossa kuin se on luovutushetkellä ollut. Jos pantin maksaa kortilla, rahan takaisin saamiseksi menee muutama/useampi pankkipäivä.
  • Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä, traileria ja liivejä. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten maksuja ei palauteta.
  • Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraajalle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, vesijetissä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Varkaustapauksissa vuokraaja on velvollinen tekemään heti poliisille rikosilmoituksen.
  • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.